Διαχείριση Γεωργικής Επιχείρησης

Πως δουλεύει

Το πληροφοριακό σύστημα Filagro Agribusiness Software παρέχει τη δυνατότητα στο γεωργό, το σύμβουλο και τον λογιστή να καταχωρούν και να αντλούν δεδομένα από μια ενιαία βάση από όπου και αν βρίσκονται. Η διαχείριση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης μπορεί να τύχει μιας οργανωμένης οικονομικής και τεχνικής διαχείρισης που να επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του κόστους παραγωγής, τήρηση αρχείων πωλήσεων και αναλυτικής πληροφόρησης για την απόδοση κάθε μιας καλλιέργειας.