Συστήματα γεωργίας ακριβείας

Συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία Neuropublic A.E. με σκοπό την αξιοποίηση της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας «Gaiasense» http://www.gaiasense.gr/.   Το gaiasense αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από την εταιρεία NEUROPUBLIC A.E. και εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια. Αποτελεί ένα πολυδιάστατο, ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών, που διευκολύνει τη δουλειά τόσο των αγροτών, όσο και των γεωργικών συμβούλων και των ειδικών επιστημόνων ερευνητών παρέχοντας μοντέλα πρόγνωσης εχθρών, ασθενειών και καθοδήγηση για βελτιστοποίηση των αρδευτικών αναγκών σε καλλιέργειες.

Στην Κύπρο το gaiasense εφαρμόζεται πλήρως με επιτυχία σε καλλιέργεια πατατών και  βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης μοντέλων πρόγνωσης ασθενειών και άρδευσης σε οινοποιήσιμα αμπέλια στα Κρασοχώρια.